Een impressie vanuit de lucht

Via de aannemer hebben we enkele mooie luchtfoto’s ontvangen die een mooi beeld geven van de gebouwen.
Het gebouw in de vorm van een 8 betreft het gebouw voor MFC en onderwijs. De 5 blokken die trapgewijs ernaast zijn gebouwd betreft het internaat voor kinderen en jongeren.

Deel dit bericht

De binnenkant van het gebouw

Hier zijn foto’s te vinden van de binnenkant van het gebouw met zicht op de verschillende kleuren die gebruikt worden.

Indraaien van funderingspalen in de bodem

We naderen de fase waarin de funderingswerken van het bouwproject Withuys van start zullen gaan. Binnen afzienbare tijd kunnen we aan de nieuwbouw beginnen. Vanaf