Leerlingen en medewerkers Withuys verhuizen tijdelijk naar Roeselare

Dit jaar is 1 september een extra spannende dag voor de kinderen van Dominiek Savio. Niet alleen voor de nieuwe leerlingen, maar ook voor zij die al enkele jaren school lopen bij ons. Na een grote, spannende verhuis, starten zij de komende twee schooljaren in het voormalig ziekenhuis van AZ Delta en delen zij de campus Westlaan met WZC Westerlinde. In afwachting van de nieuwbouw in Gits, is de school, de dagopvang en het internaat van het Withuys, nu in Roeselare gevestigd.

 “Met het oog op de sloop van ’t Withuys hebben we verschillende pistes onderzocht als tijdelijk onderdak”, opent Annabel Deneckere, directeur van het basisonderwijs van Dominiek Savio. “Maar het was Bart Pauwels, afdelingshoofd kinderen, die het idee van Campus Westlaan aanbracht. Hij had gehoord dat AZ Delta de site verliet voor hun nieuwbouw, maar dat WZC Westerlinde nog bleef. Al snel bleek die piste de meest logische en de meest betaalbare.”

Verbouwingen nodig

Concreet volgen 120 kinderen met een beperking van de kleuter- en lagere afdeling van Dominiek Savio vanaf 1 september 2020 les in de vroegere ziekenhuisinfrastructuur. Daarnaast zitten een kleine 40 kinderen en jongeren er ook op internaat. “Pas midden juni kon onze technische dienst starten met het bekijken en het opmeten van de verdiepingen die we ter beschikking hebben”, weet Ann Vandenhoucke, coördinator werkgroep verhuis. “Al snel bleken de ziekenhuiskamers ideaal voor het internaat, maar er moest ook heel wat verbouwd worden”, gaat de directeur verder. “De oude keuken werd gestript en omgevormd tot klassen, de cafetaria getransformeerd tot ruimte voor kine- en ergotherapie, de raadplegingen en het operatiekwartier werden aangepakt, … We beslisten onder meer om de therapieruimtes te voorzien op de verdieping waar de kinderen les volgen en waren ook genoodzaakt om het leerlingenaantal per klas aan te passen aan de grootte van de lokalen hier.”

Teambuilding

Op 3 augustus kwam de eerste verhuiswagen van Gits naar Roeselare. “De werken verliepen via een heel strak schema en coronaproof, maar we hebben het gered”, aldus Ann. In totaal werden meer dan 5.000 items verhuisd en meer dan 100 lokalen ingericht. “We hebben veel weggegooid, een deel materiaal dat we op termijn willen recupereren in de nieuwbouw gestockeerd, heel wat verhuisd en ook een aantal zaken, zoals therapiemateriaal uit vervlogen tijden, gearchiveerd. Onze technische dienst, de logistieke dienst, de IT, de vervoersdienst, de poetsploeg, de groendienst van Mariasteen, een 30-tal jongeren van Bouworde en een groep enthousiaste collega’s hebben een waar huzarenstukje gerealiseerd. De verhuis en inrichting was een gigantische teambuilding.”

Van links naar rechts: Rita Demaré (burgemeester Hooglede-Gits), Dirk De Baets (bestuurder Triamant), Lieven Libbrecht (directeur HR & Financiën Dominiek Savio), Philip Vanneste (gedelegeerd bestuurder Groep Gidts) en Annabel Deneckere (directeur Basisonderwijs Dominiek Savio).

Deel dit bericht

Gang De Tandem

Een kijk in het gebouw (video)

Onlangs hebben de nieuwe gebouwen een naam gekregen: We hebben een video gemaakt die een kijk heeft in de binnenkant van het gebouw. Dit is

Sneltempo

Vrijdag 22 april worden de laatste 2 vloerplaten gegoten. Ondertussen is de aannemer al begonnen aan de constructie van het dak. Er worden ook al

Een impressie vanuit de lucht

Via de aannemer hebben we enkele mooie luchtfoto’s ontvangen die een mooi beeld geven van de gebouwen. Het gebouw in de vorm van een 8