Hoofdpartners

Dominiek Savio

Dominiek Savio vzw ondersteunt meer dan 1000 mensen met een (neuro-)motorische beperking, niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of meervoudige handicap.  Onze expertise in zorg en onderwijs is enorm uitgebreid: we geven advies over hulpmiddelen, we zorgen voor woonoplossingen, we helpen praktische vaardigheden trainen, we geven therapie in en naast de klas, we bieden kwaliteitsvol onderwijs aan, enz. Dominiek Savio bestaat al meer dan 60 jaar en al die tijd staan de vragen en noden van onze mensen centraal. Als we hier en daar grenzen moeten verleggen om oplossingen te bieden, dan doen we dat. Innovatief denken en betrokkenheid is hierbij heel belangrijk.

Triamant

Buurtvernieuwer Triamant creëert op diverse plekken in Vlaanderen woon- en leefbuurten waar mensen, ongeacht hun leeftijd of zorgbehoefte, comfortabel wonen in hun vertrouwde flat of studio met tal van voorzieningen dichtbij. Generaties ontmoeten, helpen en inspireren er mekaar, zorgzaam omringd door het Triamant team. Wie ondersteuning wenst, plukt wat hij nodig heeft uit een waaier aan diensten. Hier gaat het om kwaliteit van leven: je autonomie behouden, vitaal blijven en leven in verbinding met jezelf en anderen. Professionals bieden hulp en begeleiding op je levenspad.

Met de medewerking van

Architectenbureau

Architectenbureau

Studiebureau technieken

Omgevingsaanleg

Veiligheidscoördinatie

Stabiliteit