ontdek hier het project

Onder de werktitel ‘project Withuys’ bouwen Dominiek Savio en Triamant aan een warme en inclusieve leer-, woon- en leefomgeving. Het wordt een unieke plek in Vlaanderen. Een basisschool, internaat, dagopvang en een 150-tal woonunits maken samen deel uit van één geheel. Niet alleen delen we met elkaar de infrastructuur, ook proberen we samen te werken waar dat kan. Daarbij is belangrijk dat iedereen welkom is en gezien mag worden. Of je nu jong of oud bent, al dan niet zorgbehoevend.

Modern

Het project is opgevat als een zorgzame buurt, geen louter school- of wooncampus. Het ontwerp focust op de autonomie van de schoolkinderen en bewoners, eerder dan hun beperking. De nieuwbouw biedt comfort en toegankelijkheid, tot in de flats. De as die tussen de gebouwen meandert nodigt uit om te ontdekken. Verspringingen in de gevellijn zorgen voor verscheidenheid in eenheid. Hier vindt ieder zijn eigen plek binnen het geheel.

Samen

Wat dit project enig maakt is de manier waarop de inclusieve samenleving vorm krijgt. Een schoolvoorbeeld. Gezonde mensen, zieke mensen, mensen met een beperking, ouderen, (jong)volwassenen, gezinnen en kinderen in alle leeftijden wonen, werken, krijgen les en spelen in deze buurt. Bewoners en schoolkinderen krijgen de kans om mekaar te leren kennen, om volledig te participeren in de samenleving en onderdeel te zijn van de buurt.

Groen

Grote binnentuinen en groen over het hele domein zorgen voor het rustgevende gevoel van de natuur. Vanaf de molen zal tussen de gebouwen een pad lopen tot aan Hoeve Ter Kerst. De groene as slingert als verbindend lint doorheen de buurt, en verhoogt de leefkwaliteit. Omdat de nieuwe paden aansluiten op het Tangebeekbos en het park van Domiek Savio, ontstaat een mooie, bosrijk domein, ideaal om te wandelen of te spelen.

Duurzaam

Overal in dit project worden ecologische, besparende materialen of oplossingen gebruikt. Maar duurzaamheid reikt verder. Het gaat ook over hoe we ons verplaatsen, over water en groen, … en het sociale aspect. Gelijke kansen voor iedereen, vanaf de kindertijd en doorheen alle levensfasen. Duurzaam samenleven doen we met jong en oud, met of zonder zorgvraag. Iedereen wil immers zo lang mogelijk, zo gezond mogelijk gelukkig leven.

Wil je weten hoe we onze plannen samen vormgeven? Ben je benieuwd naar hoe de werf vordert? Hou onze rubriek ‘in beeld’ in de gaten. Er volgen beelden en verhalen van mensen. Momenteel vind je hier ook foto’s van de laatste dagen van het Withuys.