Start nieuwbouw Withuys

Start bouw school, MFC en verblijf
De aannemer is op maandag 11 oktober gestart met de voorbereidende werken voor de bouw van de school, het verblijf en het MFC. De eerste werken zijn weinig zichtbaar (terrein nivelleren, fundamenten, rioleringswerken,… ). Tegen eind dit jaar zullen de contouren van het gebouw al zichtbaar worden. 

Oplevering
De oplevering van ons gebouw is voorzien voor mei 2023. Dat betekent dat de grootste binnen- en buitenwerken dan zullen voorbij zijn en we kunnen starten met de inrichting van de lokalen, de omgevingsaanleg en de voorbereiding van de verhuis.

Ingebruikname
Alle mogelijke voorzieningen zijn getroffen om op 1 september 2023 van start te kunnen gaan in de nieuwe gebouwen. Het team van architecten, aannemers en studiebureau hebben zich samen mee geëngageerd om deze doelstelling te halen!

Nieuwsgierig naar de voortuitgang?
Via de projectwebsite www.projectwithuys.be krijg je geregeld een geïllustreerde update.

Uniek
Wij kijken allen reikhalzend uit naar de realisatie van dit unieke project voor onderwijs en zorg voor onze kinderen. Ook het nieuwe verblijfscomplex voor de kinderen én jongeren is veelbelovend! De subsidiërende overheden VIPA (zorg) en AGIOn (onderwijs) bieden maximale ondersteuning en zijn net als ons nu al benieuwd naar de werking in deze vernieuwende accommodatie.

Vragen over de werken?
nieuwbouwprojecten@dominiek-savio.be

Deel dit bericht

Opstart werf

De bouwwerken aan ‘t Withuys zitten ondertussen op kruissnelheid. De werf is nu volledig opgestart en verschillende ploegen zijn op verschillende zones van de werf

Het gebouw krijgt vorm

De grondwerken zijn nu volledig achter de rug. Stilaan krijgt het nieuwe Withuys concreet vorm.

Start nieuwbouw Withuys

Start bouw school, MFC en verblijfDe aannemer is op maandag 11 oktober gestart met de voorbereidende werken voor de bouw van de school, het verblijf