Voorbereidende werken volop bezig

De plannen zijn getekend, de leerlingen en medewerkers van het Withuys verhuisd. De concrete voorbereiding van de werken kan nu van start gaan. Vandaag kunnen we een eerste fotorealistisch beeld presenteren van hoe de site er in de toekomst zal uitzien. De site wordt omgetoverd tot een landschapspark met bomen en graslanden waartussen de woningen en de school ingeplant staan.

Groen op de site

Het hele ontwerp vertrekt van de groene omgeving als sterke troef. Daarom zetten we maximaal in op behoud van de aanwezige bomen. We nemen de nodige maatregelen om de bomen te beschermen tijdens de afbraak- en bouwwerken. 

In 2018 ontwikkelde Groep Gidts een groenvisie voor het gehele domein in Gits. Dit gebeurde in samenwerking met de hogeschool VIVES en tuin- en landschapsarchitect Erik Dewaele. Hierop werd verder gewerkt voor de ontwikkeling van de groenvisie voor het project Withuys.

Naast het bestaande groen zullen ook heel wat bomen en groen aangeplant worden. Ook is voorzien in een daktuin. Dominiek Savio en Triamant geven op vandaag een eerste beeld van het groenplan vrij. Een plan dat nog verder zal worden verfijnd.

Studio Basta uit Kortrijk tekende dit plan.

Bert Busschaert (Studio Basta): “Het domein wordt omgevormd tot landschapspark met bomen en graslanden waartussen de woningen en de school ingeplant staan.  Omdat de nieuwe paden aansluiten op het Tangebeekbos en het park van Dominiek Savio, ontstaat een mooie, bosrijke site ideaal om te wandelen, te spelen en te ontmoeten.  Je vindt er een natuurlijke poel, een boomgaard en een speelplein.  Je kan verpozen in Hoeve ter Kerst of in de unieke daktuin met zicht op de bekende molen, …  Het wordt een open, frisse en groene omgeving op het ritme van de seizoenen.”

Toch dient men een aantal bomen te rooien, omwille van de inplanting van het nieuwe gebouw. Dit gebeurt in de loop van oktober 2020. Hiervoor werd uiteraard een vergunning bekomen. De gerooide bomen zullen, zoals eerder vermeld, ook ruimschoots in aantal gecompenseerd worden.

Een groene as verbindt de molen met Hoeve Ter Kerst en loopt dwars tussen de bouwvolumes.
© V2-Architecten / B2Ai
Op dit groenplan zie je naast de bestaande bomen (grijs) ook heel wat nieuw groen aangeduid (groen).
© Studio Basta

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Circulaire gedachte

Zowel Dominiek Savio als partner Triamant nemen hun verantwoordelijkheid op tegenover mens en milieu. Vanaf de start van het bouwproject Withuys speelt de circulaire gedachte